http://www.duracig.com
“A simple, safe, and very effective way to help people quit smoking”
Dr Ian Brooman, GP, says on the BBC London News:
“A simple, safe, and very effective way to help people quit smoking”
Dr Ian Brooman, GP, says on the BBC London News:
DURACIG
วิธีการสั่งซื้่อสินค้า

รายการสินค้าทุกรายการจะมีค่าจัดส่ง EMS เพิ่มอีก  60 บาทต่อออเดอร์นะครับ 
ออเดอร์นึงจะสั่งกี่อย่างก็ได้ครับ

โอนเงิืนมาที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ประชุมแห่้งชาติสิริกิติ์
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 0091745454
ชื่ิอบัญชี ปิยรัตน์ ทอกิ้ม

ข้อแนะนำสำหรับการโอน ให้โอนเงินเป็นจำนวนเงินเกินจากยอดจริงเล็กน้อย เช่น หากต้องการโอนยอด 2,200 บาท ก็ให้โอนมาเป็น 2,200.18 บาทแทน เพื่อที่ทางผมจะได้ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วว่าเป็นของท่านใด หลังโอนเงินเสร็จแล้ว รบกวน email ระบุแจ้งยอดการโอน และเวลาที่โอนมาด้วย   โดยอีเมลล์แจ้งชื่อที่อยู่ที่จัดส่้ง มาที่ผมได้ที่ sales@duracig.com ให้บอกเบอร์โทรมาด้วยก็ดีครับ เผื่อมีเหตุให้ต้องโทรกลับ ผมจะเช็คเมลล์ทุกวันอยู่แล้ว และจะตอบกลับไปทันที หลังโอนเงินทุกครั้ง กรุณาเก็บสลิปไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง เผื่อในกรณีที่ผมจำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบนะครับ

สำหรับการส่งของ ทางผมจะดำเนินการจัดส่งให้่ลูกค้าทันทีในวันรุ่งขึ้น (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) หลังจากได้รับเงินโอนแล้วนะครับ

ในกรณีต้องการติดต่อผมหลังโอนเงิน ติดต่อผมได้ที่
นิพน 0809052325 


วิธีการสั่งซื้อ